Regler om bål

Naturstyrelsens adgangsvejledning giver et overblik over hvilke regler, der gælder for bål

Rammerne for hvad man må og ikke må i forhold til bål i friluftslivet er reguleret i bekendtgørelse om befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i naturen, der følger af Naturbeskyttelsesloven. Mulighederne afhænger af, hvilken type natur man opholder sig i. Der er også forskel mellem offentligt og privat ejerskab. Reglerne er samlet i den såkaldte adgangsvejledning.   

Find adgangsvejledningens regler for bål
Her er genveje til de ordensreglerne inkl. regler for bål og brug af åben ild i forskellige naturområder:
Strand og klitfredede arealer
Privat skov
Offentlig skov
Udyrkede arealer
Veje og stier

Se den samlede adgangsvejledning fra Naturstyrelsen her

Andre regler

Forsvarsministeriets såkaldte afbrændingsbekendtgørelse indeholder en lang række regler for afbrænding og herunder også bål. Bekendtgørelsen giver kommunerne mulighed for at skærpe (eller lempe) reglerne for afbrænding. Man skal således være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler lokalt, f.eks. efter en lang tørkeperiode med stor brandfare.

Viden